Praktijkinformatie – Huisarts Slagharen – Slagharen

Moet ik naar de dokter?

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Slagharen
Anton Geerdesplein 6, 7776 BD Slagharen. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 08:00u en 17:00u. Huisarts: 0523-681506 Spoed: 0523-681950 Apotheek: 0523-208363 Fax: 0523-681810

Moet ik naar de dokter?

Praktijkinformatie

Openingstijden Praktijk & Apotheek

Dagelijks van 8.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

SPOED – Dagelijks van 8.00 uur – 17.00 uur.

Huisartsenpraktijk dagelijks van 8.00 uur – 12.30 uur en van 13.30 uur – 17.00 uur

Apotheek dagelijks van 08:30 uur – 11.30 uur en van 14:00 uur – 16:30 uur

Uitvraag door assistentes

Om goed in te schatten welke zorg u nodig heeft stellen onze assistentes u vragen. Daarna plannen zij u in voor een afspraak of visite, verwijzen u door of (in het ernstigste geval) sturen ze direct een ambulance. Onze assistentes zijn getraind in deze uitvraag om ervoor te zorgen u en alle andere patiënten de juiste zorg krijgen. Wij danken u alvast voor de medewerking.

Spreekuurconsulten

Alles op afspraak zowel bij de huisarts, de praktijkondersteuner als de assistentes.

Eén patiënt per afspraak

Indien u ’s ochtends voor 10.00 uur belt is het vaak nog mogelijk een afspraak voor dezelfde dag te maken. Als u bij het maken van de afspraak aangeeft waar u voor komt, dan kunnen we beter plannen.

Bloedafname & laboratoriumonderzoek

Onze assistentes nemen bloed af dat elke dag naar het laboratorium gaat voor onderzoek. Zo weten we snel de uitslag. Onze assistentes maken graag een afspraak met u. Dat kan telefonisch of aan de balie voor de hiernaast vermelde tijden. Wij prikken uitsluitend eigen patiënten uit de praktijk Slagharen.

Het POH-spreekuur

De praktijkondersteuner (de zogenaamde POH) zorgt voor specifieke patiëntengroepen. Op de praktijk werkt een POH somatiek (lichamelijke problemen) en een POH GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg)

POH somatiek

Deze praktijkondersteuners behandelen mensen met lichamelijke problemen zoals diabetes (suikerziekte), longproblemen als COPD/astma of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De POH heeft een HBO-opleiding gedaan of is een gediplomeerde diabetesverpleegkundige en longverpleegkundige. Zij helpen met de diagnostiek en behandeling. Instellen op insuline als ook het doen van longfunctieonderzoek hoort bij het takenpakket van de POH. Tevens is de POH gespecialiseerd in de begeleiding bij het stoppen met roken. Verwijzing gaat via de huisarts.

POH GGZ

Deze praktijkondersteuner behandelt mensen met psychische klachten zoals depressieve klachten, angsten, relatieproblemen en verwerkingsproblemen privé of op het werk en dergelijke. De POH heeft een HBO-opleiding gedaan. Verwijzing gaat via de huisarts.

Opleidingspraktijk

Wij vinden het als organisatie van groot belang dat er goed opgeleide zorgprofessionals in de praktijken gaan werken. Daarom werken wij actief mee aan het opleiden van deze professionals in verschillende beroepsgroepen. Doktersassistente, Apothekersassistente, Co-assistente huisartsenopleiding, u kunt ze van tijd tot tijd allemaal aantreffen in onze praktijk. Plattelands en dorpspraktijken hebben moeite met het vinden van opvolging en wij willen graag jonge mensen late zien hoe leuk het is de dorpspraktijk en juist u kan daar een bijdrage aan leveren. Het persoonlijke contact en de gemoedelijkheid is de kracht van de dorpspraktijk en wie kan dat nou beter overbrengen dan u.

Het doktersassistentespreekuur

Voor het spreekuur van de assistentes kunt direct een afspraak maken (oren uitspuiten, bloeddruk controles, suiker controles, wratten aanstippen, 24 uurs bloeddrukmeting, baarmoederhals uitstrijkjes, enkels tapen, wondbehandeling, hechtingen verwijderen, vaccinaties en andere injecties).

Telefonische consulten

Uitslagen of eenvoudige adviezen zal de assistente afhandelen na ruggespraak met de huisarts.

Visites

Graag aanvragen voor 11.00 uur. Visites na langdurig of ingrijpend ziekenhuisbezoek en geboortes plannen we in, maar u kunt hier ook gerust om vragen. Dat voorkomt teleurstelling.

Farma-consulten

Om medicijnen en/of hulpmiddelen goed te kunnen benutten is het van belang ze juist te kunnen gebruiken. Ook lenen sommige zaken zich minder voor uitleg aan de balie. Hiervoor is een aparte spreekkamer beschikbaar.

Chirurgische ingrepen

Tijdstip in overleg met u.

Oogheelkundige consulten

Tijdstip in overleg met u.

Eerste hulp

Hiervoor kunt u altijd terecht in de praktijk van 8.00-17.00 uur. Ook dan kunt u wel het beste eerst even bellen.

Betaling

Zoveel mogelijk zullen wij de betalingen direct verwerken met uw zorgverzekeraar. Zaken die niet vergoed worden dient u echter contant te betalen of te pinnen.

Samenwerking

Van oudsher werken we samen met de huisartsen in Gramsbergen, Lutten en De Krim.

Uw verzekering

Het wordt erg op prijs gesteld als wijziging van verzekeraar, adres en gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons worden doorgegeven.

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen proberen wij zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie af te stemmen (leeftijd, zwangerschap, borstvoeding, bestaande ziektes, andere medicamenten en vooral ook allergieën). U helpt ons hierbij door ons ook mee te delen als u elders medicatie heeft gekregen of als uw situatie is veranderd (bijv. mogelijkheid van zwangerschap, ziek terug van vakantie, operaties etc.). Gebruik ook geen geneesmiddelen van anderen. Bewaar geneesmiddelen liefst op een koele donkere, droge plek. Medicijnkastjes dus liever niet in de badkamer. En natuurlijk buiten het bereik van kinderen.

Inleveren oude medicijnen

Heeft u medicijnen niet meer nodig, dan kunt u het bij de apotheek inleveren. U dient zelf uw gegevens te verwijderen van de verpakkingen om zo uw privacy te waarborgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor achtergebleven informatie op uw ingeleverde medicatie. Wij verzamelen dat slechts voor u en de gemeente laat het verwijderen en verwerken. U kunt het ook bij het klein chemisch afval (KCA)plaatsen. De chemokar van de gemeente staat iedere week op een vast moment bij u in de buurt.