Praktijkservice – Huisarts Slagharen – Slagharen

Moet ik naar de dokter?

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Slagharen
Anton Geerdesplein 6, 7776 BD Slagharen. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 08:00u en 17:00u. Huisarts: 0523-681506 Spoed: 0523-681950 Apotheek: 0523-208363 Fax: 0523-681810

Moet ik naar de dokter?

Praktijkservice

Bloedafname en laboratoriumonderzoek op afspraak

Helaas is het soms nodig verder te onderzoeken wat er aan de hand is of dat bepaalde waarden juist weer zijn verbeterd of veranderd. Onze assistentes zijn bekwaam om bloed af te nemen en dagelijks wordt dit onderzocht in het laboratorium. De assistente deelt u mee wanneer u contact op kan nemen voor de uitslag. Bloedafname gaat op afspraak, dus bel of maak de afspraak aan de balie.

Kleine chirurgische ingrepen

Opgezette talgklieren, ingegroeide teennagels, vetbulten, likdoorns, maar ook onrustige moedervlekken verwijderen wij zoals dat hoort en sturen wij ook ter analyse naar het pathologische laboratorium. Onze sterilisatieapparatuur en de sterilisatieprocedure voldoen aan de WIP-richtlijn.

Stoppen met roken

De begeleiding bij het stoppen met roken wordt verzorgd door een gespecialiseerde verpleegkundige in samenwerking met de huisarts. U kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de verpleegkundige.

Wat kunnen we voor u betekenen:

  • Persoonlijke ondersteuning op het spreekuur en ook telefonisch steun bieden als u dat wilt.
  • U stimuleren bij het nemen van het besluit om te stoppen.
  • Samen met u een geschikte stopdatum kiezen.
  • U hulpmiddelen aanbieden om  het stoppen met roken te vergemakkelijken.
  • Het geven van tips om het stoppen ook daadwerkelijk vol te houden.

Spiraaltje

Zowel het koperspiraaltje als het hormoonspiraaltje (ook wel bekend als Mirena™) kunnen op de huisartsenpraktijk worden geplaatst. Hiervoor dient u van te voren een afspraak te maken.

Oogheelkundige onderzoek

Op de huisartsenpraktijk is een spleetlamp aanwezig. Hiermee kan uw hoornvlies, de voorste oogkamer alsmede de lens van het oog beoordeeld worden. Ook kan de oogboldruk gemeten worden. Tevens is er de mogelijkheid voor zowel directe als indirecte fundoscopie. Hiermee kan uw oogzenuw, de bloedvaatjes, de gele vlek als ook het netvlies beoordeeld worden. Hiervoor is een aanvullende opleiding gevolgd.

Fundusfotografie

De screening op ziekten aan het netvlies in geval van suikerziekte vindt op de praktijk plaats. Indien u suikerpatiënt bent krijgt u vanzelf een oproep voor dit onderzoek. De foto wordt opgestuurd en beoordeeld door de oogarts. U hoeft bij deze nieuwe techniek in de meeste gevallen niet meer te druppelen voorafgaande aan het onderzoek, waardoor overgevoeligheid voor zonlicht na het onderzoek tot het verleden behoort. Wel zo comfortabel.

Ooronderzoek

Met behulp van een tympanometer kan onderzocht worden of uw trommelvlies en de buis van Eustachius normaal functioneert.

Gehoortest

Heeft u het gevoel dat u slechthorend bent? Op de praktijk kunt u uw gehoor laten testen. U weet dan ook of u eventueel in aanmerking komt voor een gehoorapparaat.

24-uursbloeddrukmeting

Heeft u het idee dat de bloeddruk bij de arts altijd te hoog is en thuis veel beter is, dan kan met behulp van de 24-uursmeting dit vastgesteld worden. Dat voorkomt onnodig levenslang behandelen en voorkomt ook niet behandelen waar dat wel nodig is. U krijgt de instructie en de meter mee. De volgende dag leest de computer alle uitslagen af. Meestal zal het voorstel voor deze metingen van ons uitgaan.

Weekmeter

Deze bloeddrukmeter, die u mee naar huis krijgt, wordt gebruikt om op gezette tijden uw bloeddruk thuis te meten.

Vaatonderzoek

Met behulp van een echo-doppler (geluidsgolvenonderzoek) kan op indicatie worden nagegaan of er aanwijzingen zijn voor dichtgeslipte bloedvaten.

Longfunctie

Voor het meten van de longfunctie is op de praktijk een zogenaamde spirometer aanwezig. Samen met een vragenlijst en deze blaastest kunnen we uw longprobleem beter in kaart krijgen. Ook is het effect van longmedicatie op deze wijze meetbaar. Hierdoor kunnen wij u beter helpen om uw longproblemen onder controle te krijgen. Instructie over de inhalatie en stoppen-met-roken-begeleiding, al dan niet medicinaal ondersteund, horen daar natuurlijk ook bij.

Hartfilmpje

Met behulp van een ECG (ElectroCardioGram), ook wel hartfilmpje genoemd, kunnen geleidingsstoornissen van het hart opgespoord worden.

Hartritmeonderzoek

Met behulp van een holterfoon kunnen ritmestoornissen opgespoord worden die af en toe voorkomen. Dit apparaat draagt u bij zich en als u iets voelt drukt u op de knop en dan wordt uw ritme vastgelegd ten tijde van de klachten. Zo is de pakkans voor deze soms moeilijk te ontdekken stoornissen flink vergroot.

Teledermatologie

Middels een digitale fotocamera kan via een speciale internetverbinding snel en eenvoudig specialistisch advies van een dermatoloog ingewonnen worden over een huidprobleem, zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft. Doordat de dermatoloog meekijkt wordt uw huisarts continu bijgeschoold over dermatologische problemen, waar alle patiënten weer van profiteren.

Slaap apneu

Bent u overdag moe, slaperig of minder geconcentreerd? Dan kan het zijn dat u niet goed door ademt tijdens uw slaap. Dergelijke adempauzes zijn op te sporen met slaapdiagnostiek. Via een snelle en laagdrempelige screening kunnen wij uw slaappatroon in kaart brengen. Hiervoor gebruiken wij het slaaphorloge van OSAsense. OSAsense meet terwijl u slaapt uw zuurstofgehalte in uw bloed en registreert uw bewegingen.