Praktische informatie – Huisarts Slagharen – Slagharen

Moet ik naar de dokter?

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Slagharen
Anton Geerdesplein 6, 7776 BD Slagharen. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 08:00u en 17:00u. Huisarts: 0523-681506 Spoed: 0523-681950 Apotheek: 0523-208363 Fax: 0523-681810

Moet ik naar de dokter?

Praktische informatie

Afspraak maken voor het spreekuur

Voor een afspraak op het spreekuur kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met de huisartsenpraktijk. U wordt dan te woord gestaan door onze doktersassistente. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klacht en vraag aan de zorgverlener, zal de doktersassistente u een aantal vragen stellen. U kunt zich hierop voorbereiden door een duidelijke omschrijving te geven van uw klacht, wat ziet u, wat voelt u, heeft u koorts, zo ja hoe hoog enz. De doktersassistente bepaalt de ernst en de urgentie van uw klacht. Op basis van deze conclusie beslist zij wanneer u gezien moet worden en door wie. Dit kan een huisarts zijn maar ook een physician assistant of een praktijkverpleegkundige. Soms komt het voor dat de doktersassistente u een zelfzorgadvies geeft. De besluiten zijn altijd onderbouwd en de doktersassistentes zijn opgeleid om deze inschattingen te maken en zij maken gebruik van de NHG standaarden.

Naast het telefonische contact kan u ook een afspraak maken middels de afspraakmodule in het patiëntenportaal.

Visite aanvragen

Wanneer het voor u wegens gezondheidsredenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u verzoeken dat een zorgverlener u bezoekt. Visites kosten erg veel tijd en daarom is het erg belangrijk dat enkel gezondheidsredenen gelden en bijvoorbeeld geen vervoersprobleem.

Telefonische afspraak

Mocht uw klacht en zorgvraag het toelaten, kan het voorkomen dat de doktersassistente u inplant voor het telefonisch spreekuur. De zorgverlener neemt dan contact met u op om uw vragen en klachten te bespreken.

Bereikbaarheid

SPOED                          0523-681950        (bij een levensbedreigende situatie belt u  1-1-2)

Huisartsenpraktijk     0523-681506

Apotheek                      0523-208363

Fax                                 0523-681810

Mailadres                     ahs@gezondheidsspectrum.nl

 

Studenten

Binnen de praktijk hebben wij met regelmaat stagiaires of studenten wie een opleiding in deeltijd volgen. Momenteel hebben wij twee apothekersassistenten in opleiding, dit zijn Tessa en Steven. Beiden laatste jaars en volop lerende daardoor kan het voorkomen dat zij niet op alle vragen het antwoord weten of dat het wat langer duurt aan de balie.

I. Hartholt een physician assistant in opleiding. Afspraken bij haar op het spreekuur zullen wat langer duren dan gemiddeld en meestal (afhankelijk van de ernst) bespreekt zij de gezondheidsklacht na met de huisarts. In enkele gevallen komt de huisarts meekijken wanneer zij dit wenst. Wilt u weten wat een physician assistant nou doet? Kijkt u dan onder het menu ’team’.